Đặt bánh

Đặt bánh online

Thông tin khách hàng

Họ tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Ngày giờ (*)
Địa chỉ

Thông tin bánh kem

Mã số bánh
Loại bánh (*)
Upload hình
Kích thước
Nội dung ghi lên bánh
Yêu cầu khác

Chú ý: Cơ sở bánh kem Ngọc Ánh giao bánh miễn phí trong quận Phú Nhuận. Ngoài ra, cơ sở bánh giao bánh với mức phí tùy vào khoảng cách.