Bảng giá bánh vẽ hình

vv_ngocanh
KÍCH THƯỚC BÁNH TRÒN BÁNH CHỮ NHẬT
20 cm 360.000 VND 420 000 VND
25 cm 450.000 VND 550.000 VND
30 cm 550.000 VND 650.000 VND
35 cm 750.000 VND 840.000 VND
40 cm 960.000 VND 1.100.000 VND
45 cm 1.200.000 VND 1.500.000 VND
50 cm 1.800.000 VND 2.200.000 VND
55 cm 2.600.000 VND 3.400.000 VND
60 cm 3.600.000 VND 4.800.000 VND

Tiệm bánh kem Ngọc Ánh